Kære hold 5 løbere,

OBS OBS !!!!! Der er nyt mødested for holdet. Hold 5 mødes inde på stadionområdet ved hegnet ind mod tennisbanerne.

Derfra byder vores onsdagstur i denne uge på lige over de 10 km, med tempo +- 5:45. Turen vil bliver statisk.

Vi løber fra GIC bagom til Hedelyskolen – Greve Centervej til stien langs motorvejen. Under Mosede Landevej og af sti under motorvej til Greve Main. Mod Ventrupparken til bro over motorvej. Af stierne retur til håndværkerbyen og Søagerparken til Lillevangsvej. Derefter mod GIC.

Vi kan ikke længere nå i mål inden det bliver mørkt, så det er derfor tid til reflekser og lys, blot som reminder 🙂

Glæder os til at se jer.

På trænernes vegne
Britta